Cranenburgsestraat 112C, 6561 AR Groesbeek - Telefoon: 024-6843298 - info@sbocarolus.nl

Schoolondersteuningsprofiel

 

Ons Schoolondersteuningsprofiel is een instrument om de ondersteuning die onze school biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de kwaliteit daarvan op hoofdlijnen in beeld te brengen. Hierbij benoemen we de onderwijsinhoudelijke, procesmatige en structurele kenmerken van de school.

Het ondersteuningsprofiel is een belangrijk onderdeel van de Wet Passend Onderwijs, die per 1 augustus 2014 van kracht is. Het samenwerkingsverband zal aan de hand van alle profielen een dekkend aanbod realiseren, zodat alle leerlingen in de regio een passende plek krijgen. 

 

In ons ondersteuningsprofiel (en onze schoolgids) beschrijven we op hoofdlijnen welke ondersteuning wij nu al kunnen realiseren en voor welke ondersteuning we (nog) niet zijn toegerust.

In sommige gevallen zal het profiel erg algemeen zijn. Als het over uw eigen kind gaat, is het daarom altijd goed om met ons persoonlijk te bespreken welke ondersteuning wij uw kind kunnen bieden.

 

U leest het Ondersteuningsprofiel online door op onderstaande link te klikken.

Als u het profiel wilt downloaden kunt u terecht bij Praktische Informatie >> Downloads

 

.           naar het online ondersteuningsprofiel