Cranenburgsestraat 112C, 6561 AR Groesbeek - Telefoon: 024-6843298 - info@sbocarolus.nl

Onze Carolusschool

  

School voor speciaal basisonderwijs

De Carolusschool wordt bezocht door leerlingen die om verschillende redenen moeite hebben met het leren in het reguliere basisonderwijs. Als het op de gebruikelijke wijze niet lukt, moet het anders.

Wij proberen tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van iedere leerling door met de reeds beschikbare gegevens en zo mogelijk aanvullende data perspectiefplannen op te stellen om daar planmatig in kleinere groepen aan te werken.

Het oplossen van het probleem van het kind is niet altijd mogelijk. We richten ons dan op het leren omgaan met een probleem als vertraagde ontwikkeling, dyslexie, concentratiestoornis of ADHD. We vinden het van belang dat er een goed evenwicht gevonden wordt tussen de leervakken, de creatieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen.

 

Voor wie is ons onderwijs bedoeld?

De Carolusschool is een speciale basisschool voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Van de leerlingen van de school is door de Commissie Toelaatbaarheid (CT) van het samenwerkingsverband Stromeland vastgesteld, dat zij voor kortere of langere tijd een specifieke orthodidactische en orthopedagogische benadering nodig hebben. Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld de volgende hindernissen ondervinden:

  • abstract denken in algemene zin, waardoor ze moeite hebben met vakken als lezen, rekenen, schrijven, spelling, enz.,
  • een speciaal aanwijsbaar gebied van verstandelijk functioneren, bijvoorbeeld lezen of taal,
  • impulsief gedrag en/of zich moeilijk kunnen concentreren, hoewel de aanleg gemiddeld is,
  • het te hoge tempo op de reguliere basisschool,
  • het moeilijk goed met andere kinderen kunnen omgaan.

 

Genoemde hindernissen roepen vaak weer andere zorgpunten op als onzekerheid, faalangst, het gevoel onhandig te zijn of dingen niet goed te kunnen begrijpen. Sommige kinderen worden druk en bewerkelijk, anderen trekken zich juist stil of verdrietig terug. In de eigen omgeving horen ouders vaak terug dat hun zoon of dochter ‘moeilijk is’, terwijl het veel beter is ervan uit te gaan dat hij of zij het ‘moeilijk heeft’. Het kind blijkt veelal meer aandacht nodig te hebben, omdat het als gevolg van een leer- of emotioneel probleem in de knel is komen te zitten.

Wij hopen onze kinderen in deze behoeften tegemoet te komen, bij voorkeur steeds in overleg met de ouders.