Cranenburgsestraat 112C, 6561 AR Groesbeek - Telefoon: 024-6843298 - info@sbocarolus.nl

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals elke school in Nederland heeft ook de Carolusschool een eigen medezeggenschapsraad (MR).

In die raad zitten twee ouders en twee leerkrachten, die ieder gekozen zijn door en uit hun eigen achterban.

De MR adviseert de directie van de school gevraagd en ongevraagd over het beleid dat de school voert. Op deze manier denken de leden van de MR namens en ouders en teamleden mee over het beleid van de school.

In het reglement van de MR is vastgelegd op welke punten zij adviesrecht heeft en op welke punt de directie de instemming van de MR nodig heeft. Eén van de MR-leden heeft als taak het contact met de ouderraad te onderhouden.

Waar de MR het vooral over beleid heeft en een soort denktank voor de directie kan zijn, is de ouderraad vooral op het uitvoeren van activiteiten gericht en is ze een helpende hand voor het team van leerkrachten. De MR vergadert vijf maal per jaar op school. De bijeenkomsten zijn openbaar.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Een flink deel van het beleid van de school wordt bepaald door het bestuur (SPOG). Dit centrale beleid geldt over het algemeen voor alle onder haar gezag staande Groesbeekse scholen.

Het bestuur vraagt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) om advies of - bij bepaalde onderwerpen - om instemming. De leden van de GMR kunnen ook op eigen initiatief het bestuur over het voorgenomen en gevoerde beleid adviseren. 

De GMR vergadert vijf maal per jaar. De bijeenkomsten zijn openbaar.

 

Voor de namen van de (G)MR-leden en de vergaderdata verwijzen we u naar de jaarplanning.

.