Cranenburgsestraat 112C, 6561 AR Groesbeek - Telefoon: 024-6843298 - info@sbocarolus.nl

Andere partners

.

Kindercentrum Domino

Kindercentrum Domino verzorgt voor onze school de buitenschoolse opvang.

Het overblijven tussen de middag wordt door het personeel van de school zelf verzorgd.

Surf voor informatie naar www.kindercentrum-domino.nl.


Buurtpark Het Groeske

Vertegenwoordigers van diverse wijkorganisaties vormen samen de projectgroep 'het Groeske', die sinds april 2012 allerlei bijeenkomsten en activiteiten organiseert. De bij de wijk betrokken organisaties zijn: Huurdersvereniging Tegenwicht, Oosterpoort, ZZG Mariëndaal/Kloostertuin, SWG, Plurijn, Adelbrecht-Windekindschool, Carolusschool, WMG en MEC. 

Stichting 'Het Groeske' stelt zich ten doel de lokale bevolking te betrekken bij het herstel en de toekomstige ontwikkeling van de Groesbeek als natuur- en recreatiegebied, groen klaslokaal, waterbergingsgebied en ontmoetingsgebied. 

Meer informatie over activiteiten rond het park is te vinden op www.buurtparkgroeske.nl 


Leerplichtzaken Groesbeek

Voor de uitvoering en de handhaving van de Leerplichtwet heeft gemeente Groesbeek twee leerplichtambtenaren aangesteld. Het zijn mw H. Maassen en mw M. Gieling. Naast controle van de wet (en optreden bij ongeoorloofd verzuim) geven zij ook advies over onderwerpen als (vakantie-) verlof.
De leerplichtambtenaren werken vanuit het gemeentehuis en zijn bereikbaar op 024 - 3298003. Het emailadres is leerplicht@nijmegen.nl.


Centrum voor Jeugd en Gezin Groesbeek

Opvoeden is leuk, uitdagend en spannend. En soms is het ontroerend. Maar het is ook wel eens moeilijk. Daarom is er een Centrum voor Jeugd en Gezin, waar u met al uw vragen bij deskundigen terecht kunt. We geven antwoord en kijken samen met u naar wat u kunt doen om uw kind fijn en gezond op te laten groeien. De contacten met het CJG zijn gratis, vertrouwelijk en anoniem. Neem gerust contact met ons op: tel.: 088-0011340, internet: www.cjggroesbeek.nl of e-mail: info@cjggroesbeek.nl


Regionaal Instituut voor Dyslexie

Het Regionaal Instituut voor Dyslexie (RID) is gespecialiseerd in onderzoek naar én behandeling van dyslexie. Het werkt volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling voor de zorg. Het RID heeft een researchafdeling, die haar behandeleffect voortdurend onderzoekt. Op deze manier werkt het RID volgens de laatste stand van zaken binnen de wetenschap.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dyslexie.net.


Marant

Marant is van oudsher een bekende dyslexie-partner. Zij onderzoekt of er sprake is van dyslexie en bepaalt welk traject voor uw kind het meest geschikt is. Zij kenmerkt zich door het volgende:

  • de behandelingen vinden plaats op de school van uw kind,
  • zij houdt u en de school wekelijks op de hoogte middels een logboek,
  • de behandeling wordt uitgevoerd door enthousiaste orthopedagogen en psychologen.

 Meer informatie vindt u op  http://www.marant.nl/ouders/dyslexie/ 


Maatschappelijk Werk Rijk van Nijmegen

Veel mensen redden het prima op eigen kracht. Mensen die het (even) niet redden, zijn altijd welkom bij NIM. NIM werkt in Nijmegen, het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal.

NIM biedt dan de meest laagdrempelige en eerste ingang naar hulp, informatie of advies. Soms is één gesprek al voldoende. Met of zonder verwijzing helpt NIM mensen weer op de rit; bij opvoeden, relaties, verwerking, scheiden, financiële zaken, wet- en regelgeving en allerlei andere vragen en problemen die mensen tegen komen. Voor verder informatie bezoekt u het best www.nim.nl.


Kinderfysiotherapie Groesbeek

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening van zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaringen. Problemen in het functioneren van het bewegen kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. 

Wij werken al vele jaren samen met Kinderfysiotherapie Groesbeek, de aard van de problematiek in kaart brengt en zo mogelijk behandelt. Voor meer informatie verwijzen we u naar www.fygroes.nl.


GGD Gelderland-Zuid

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de gezondheid, groei en ontwikkeling van alle kinderen van nul tot negentien jaar in de regio Nijmegen. Per jaar worden in onze regio zo’n 3.300 kinderen geboren. Die bezoeken we allemaal, binnen twee weken na hun geboorte. Daarna volgen we alle kinderen tot hun 19e levensjaar. We adviseren ouders en kinderen over verzorging, voeding, opvoeding en veiligheid. 

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.ggd-nijmegen.nl/Mijn-kind/Basisschool.aspx