Cranenburgsestraat 112C, 6561 AR Groesbeek - Telefoon: 024-6843298 - info@sbocarolus.nl

Adelbrecht - Windekind

 

Groeien naar een brede school

De moderne ontwikkelingen stimuleren een voortgaande samenwerking tussen scholen onderling, van scholen met op kinderen gerichte instellingen zoals de kindercentra, en van scholen met allerlei andere maatschappelijke organisaties. Bij deze laatste categorie kunt u denken aan zowel beroeps- als vrijwilligersorganisaties. 

Een goede start voor deze manier van werken is al gemaakt met de bouw en het betrekken in januari 2009 van het nieuwe, geïntegreerde schoolgebouw. 

Rondom de school zal de komende jaren nieuwbouw plaatsvinden en de nieuwbouwwijk Hüsenhof ontstaan.

 

Het nieuwe schoolgebouw: wat goed voelt went snel

Het schoolgebouw gebruiken wij samen met de Adelbrecht Windekindschool, een school met jenaplan-onderwijs. Binnen het gebouw zijn er volop kansen om onze ideeën over goed onderwijs vorm te geven (o.a. bieden van zorg op maat, het werken met units, samenwerking tussen leerlingen en het bevorderen van hun autonomie).

Een grote sportzaal is geïntegreerd in het gebouw. Deze wordt in de avonduren gebruikt door verschillende sportverenigingen.

 

Inhoudelijke samenwerking

De kansen voor een goede samenwerking met de Adelbrecht-Windekindschool worden steeds beter benut, bijv. bij het slim bezetten van de lokalen. In de toekomst zal een en ander verder vorm krijgen.

In het kader van de nieuwste ontwikkelingen naar Passend Onderwijs (het bieden van een passend zorgarrangement voor iedere leerling) kan het samen in één gebouw gehuisvest zijn een ideaal startpunt worden voor verdere samenwerking op het gebied van zorg.

Momenteel werkt een gezamenlijke verkeersgroep hard aan het veiliger maken van de school bij het brengen en halen van de kinderen.

Een andere werkgroep legt op korte termijn een laatste hand aan het creëren van de natuurontdekkingsplaats het Groeske, op een steenworp afstand van de beide scholen.

 

Meer informatie over onze buren vindt u op de website www.bs-adelbrecht.nl. 

.