Cranenburgsestraat 112C, 6561 AR Groesbeek - Telefoon: 024-6843298 - info@sbocarolus.nl

Schoolmaatschappelijk Werk

 

SMW een onmisbare schakel tussen onderwijs en zorg

Met de meeste kinderen gaat het goed.

Op school wordt hun ontwikkeling goed gevolgd en letten we goed op het welbevinden van de leerlingen. Sommige van onze leerlingen hebben gedrag dat aan de leerkrachten, maar ook thuis aan de ouders, hoge eisen stelt. Als schoolmaatschappelijk werkster ben ik geregeld onder de indruk van het geduld en de discipline waarmee leerkrachten en ouders de kinderen blijven benaderen.

 

Leerkrachten horen van de kinderen en van ouders waar zij thuis of op school tegenaan lopen. Niet altijd hebben zij tijd om uitgebreid stil te staan bij opvoedkundige zaken. Dan kan SMW (schoolmaatschappelijk werk) een uitkomst bieden.

SMW ondersteunt, begeleidt en verwijst indien nodig ouders/verzorgers van leerlingen van de Carolusschool. Contacten met het SMW zijn meestal kortdurend (een tot drie gesprekken). Samen met u wordt gekeken wat helpend is voor u en uw kind.

Als SMW'er ben ik goed op de hoogte van het aanbod in hulpverleningsmogelijkheden in Groesbeek en omgeving.

 

Het schoolmaatschappelijk werk op de SBO Carolusschool is onderdeel van het zorgteam. Naast vragen van ouders over opvoeding of moeilijkheden thuis kan ook in het zorgteam het idee ontstaan om SMW in te zetten. Als SMW'er stem ik uiteraard af met de Intern Begeleider van school en de mentor van uw kind. Optimale afstemming voorkomt misverstanden en teleurstelling.