Cranenburgsestraat 112C, 6561 AR Groesbeek - Telefoon: 024-6843298 - info@sbocarolus.nl

Logopedie

Agnes Noordik

Logopedist

 

 

Bevorderen van de communicatieve zelfredzaamheid

 

De bedoeling van onze logopedie

De doelstelling van de inzet van logopedie op onze school is het stimuleren van de communicatieve zelfredzaamheid, wederkerige communicatie van de kinderen onderling en hun directe omgeving.

Het stimuleren en gericht ondersteunen van het algehele taalbegrip en taalgebruik is ons primaire doel. Deze sociale en communicatief interactieve functies van taal staan daarbij centraal.

Het algemene doel van de inzet van logopedie op school is: communicatieve zelfredzaamheid en daarmee de sociale redzaamheid te bevorderen in de diverse settings.

 

De dagelijkse praktijk

Om bovenstaande doelstellingen van logopedie te realiseren worden kwalitatief hoge eisen gesteld aan de logopedische begeleiding.

Concreet betekent dit dat de indicatie voor logopedie wordt bepaald op basis van de individuele ontwikkelingsbehoeften door de toeleverende school en de mentor. Indien gewenst vindt overleg plaats met de AC’er en de orthopedagoog.

Het logopedische aanbod vindt plaats in een functionele context. We gaan hierbij uit van groepsgerichte begeleiding in de mentorgroep of op het leerplein.

Middels preteaching kunnen we de leerwegondersteunende doelstelling goed combineren met die van logopedie op school. Hierbij staan de luistervoorwaarden en de capaciteiten voor het verwerken van talige informatie centraal om zo de wederkerigheid in de communicatie te bevorderen.

Reflectie achteraf, ook in de zin van reteaching of verwerking, is hierbij een onmisbare werkvorm.

Bij specifiek logopedische indicatie volgt een verwijzing naar een externe logopediepraktijk.

 

Logopedie op school neemt elders lopende logopedische ondersteuning niet over, is aanvullend en in lijn met de eerder genoemde doelstelling en dagelijkse praktijk van school.