Cranenburgsestraat 112C, 6561 AR Groesbeek - Telefoon: 024-6843298 - info@sbocarolus.nl

Afstemming en Begeleiding

Will Meijer

Afstemmingscoördinator (AC)

voorheen: intern begeleider (IB)

 

.

De AC'er als spil binnen de zorgstructuur

Will Meijer is op onze school als afstemmingscoördinator (AC'er), voorheen intern begeleider (IB'er), aangesteld. Ze heeft onder andere als taak de hulp voor leerlingen die extra zorg nodig hebben te coördineren. Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden vindt bij een groot aantal taken nauw overleg met de orthopedagoog plaats (zorgteam). Daarnaast is zij lid van het Schoolmanagementteam.

 

Een aantal van de coördinerende taken zijn: 

 • coördineren van alle ontwikkelingen op het gebied van de zorg,
 • opstellen van procedures en richtlijnen,
 • coördineren van het opstellen en bijstellen van ontwikkelingsperspectieven,
 • coördineren van de instroom van nieuwe leerlingen,
 • coördineren van diagnostisch onderzoek en mogelijke vervolgstappen,
 • voorbereiden en soms ook voorzitten van zorgbesprekingen, leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen.

 

Verder heeft de AC'er begeleidende taken zoals:

 • vormgeven van onderwijskundig beleid in samenwerking met de directie (ontwikkelen, uitvoeren en evalueren),
 • aansturen van veranderingen,
 • bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opbrengsten,
 • begeleiden van leerkrachten.

 

Ook zal ze zich bezig houden met innoverende taken zoals:

 • stimuleren van nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg,
 • implementeren en borgen van ingezette ontwikkelingen,
 • analyseren van de tussen- en eindopbrengsten op didactisch en sociaal emotioneel gebied,
 • het opstellen van het zorgplan.

 

Voor de ouders is de groepsmentor van het kind altijd het eerste aanspreekpunt. Als er zorgen zijn over een kind kan de afstemmingscoördinator betrokken worden bij de gesprekken met de ouders. De AC'er heeft de coördinatie over alle interne hulp aan kinderen en is de contactpersoon voor externe hulpverleningsinstanties.