Cranenburgsestraat 112C, 6561 AR Groesbeek - Telefoon: 024-6843298 - info@sbocarolus.nl

Het Team

 

Onderwijs maken wij samen

We kiezen ervoor om samen met iedereen, die op welke wijze dan ook betrokken is met de ontwikkeling van de kinderen, open en interactief samen te werken.
Ons motto op dit moment is niet voor niets 'Onderwijs maak jij samen'.

Samenwerken zit ons in het bloed en is een van de pijlers van onze school voor speciaal basisonderwijs en van het werken in units: we zijn met zijn allen verantwoordelijk voor alles waar de school voor staat. Iedereen heeft vanuit zijn of haar rol of vakmanschap een eigen medeverantwoordelijkheid.

Dit geldt niet alleen voor de lerende kinderen op school, maar ook voor alle volwassenen die de kinderen bij hun ontwikkelingen bijstaan.

In deze rubriek maakt u kennis met alle personeelsleden van de school zelf. In de rubriek 'In samenwerking met ...' geven we een opsomming van mensen en organisaties, met wie we samen rondom ieder kind willen staan.

Zoals gezegd staan we open voor ideeën, opvattingen en meningen. We willen blijven nadenken over eerder vastgesteld beleid en zo mogelijk verbeteringen planmatig inpassen.